SKIFT & ORO, Konstepidemin 16 jan – 7 feb

admin Nyheter

Skift & Oro

Konstnärerna Kristina Meiton och Monne Lindström arbetar utifrån helt skilda perspektiv och metoder men utgår från samma kärnfråga; arbetets mening, värde och dess centrala och motsägelsefulla plats i livet.

Kristina Meitons videoverk SKIFT gestaltar olika arbetsplatser och i möten med människor synliggörs gemensamma idéer och värden som kopplas till arbetet.

Att skildra arbete på film har en lång tradition som startade med några av de tidigaste rörliga bilderna i Workers leaving the Lumière factory, 1895. Det dokumentära inom fotografiet och filmen har sedan dess varit nära sammankopplat med undersökningen och studiet av samhällsklasser och arbetsmiljöer. Kristina Meitons arbete befinner sig i ett spänningsfällt mellan denna tradition och ett mer subjektivt gestaltande av tillstånd som utmanar åskådarens egna erfarenheter. ”I mitt arbete med filmerna, som påbörjades år 2002 med filmen Bagaren, har jag sökt efter en essens och mening som sträcker sig utöver att arbetet ger oss en inkomst och en uppgift. Jag tror det är tiden som intresserar mig mest. Tiden som går medan vi arbetar men också, så klart, hur arbetet påverkar oss – under tiden.”

M700br-700x394onne Lindström, detalj ur verk

Monne Lindströms videoverk ORO berättas från ett annat perspektiv, från att vara utanför lönearbetet. Verket består av tre animerade dikter som beskriver oro. Hur den ärvs. Hur den levs. Och hur den uttrycks. Berättaren kämpar för att inte brytas ned av den paradoxala verklighet hon befinner sig i. Allt detta sysslande med påtvingade oväsentligheter, ansökningar och blanketter. Försäkran att hon talar sanning…

Monne Lindström är animatör, filmare och konstnär bosatt i Göteborg. Som filmskapare arbetar Monne med olika konst- och filmprojekt och att med sitt konstnärliga uttryckssätt förnya och utveckla genren animerad dokumentär. ” Hon har gjort filmerna Anyone for Tennis? och Räknar dagar räknar år.

http://konstepidemin.se/kalender/12091/

Läs mer här