Skift & Oro Konstepidemin

vernissageinbjudanKonstnärerna Kristina Meiton och Monne Lindström arbetar utifrån helt skilda perspektiv och metoder men utgår från samma kärnfråga; arbetets mening, värde och dess centrala och motsägelsefulla plats i livet. Kristina Meitons videoverk SKIFT gestaltar olika arbetsplatser och i möten med människor synliggörs gemensamma idéer och värden som kopplas till arbetet. Att skildra arbete på film har en lång tradition som startade med några av de tidigaste rörliga bilderna i Workers leaving the Lumière factory, 1895. Det dokumentära inom fotografiet och filmen har sedan dess varit nära sammankopplat med undersökningen och studiet av samhällsklasser och arbetsmiljöer. Kristina Meitons arbete befinner sig i ett spänningsfällt mellan denna tradition och ett mer subjektivt gestaltande av tillstånd som utmanar åskådarens egna erfarenheter. “I mitt arbete med filmerna, som påbörjades år 2002 med filmen Bagaren, har jag sökt efter en essens och mening som sträcker sig utöver att arbetet ger oss en inkomst och en uppgift. Jag tror det är tiden som intresserar mig mest. Tiden som går medan vi arbetar men också, så klart, hur arbetet påverkar oss – under tiden.”

kristinamonne_recension