Om det inte finns något som har betydelse finns det inget att rädda

Det är något med dem. Jag tycker att de påminner om min hund. De verkar nyfikna och tillgivna. Men fråntagna allt som är viktigt för dem. I en mörk, näst intill svartvit betraktelse möter vi trängda grisar i väntan på slakt. Var går gränsen för vad människan normaliserat och vad som därmed blivit värt att bry sig om.

Premiär på GIFF 2015