PLÅT – Järnhallen

hall of fame

Under loppet av några månader har jag besökt olika arbetsplatser på Ringön. Pratat, intervjuat och filmat. Först sökte jag efter en gemensam nämnare kopplad till platsen. Men ganska snart tog intresset för människors relation till sitt arbete över. Hur arbetet ser ut, hur tiden används och upplevs.

Videoverket som visas under festivalen är filmat på Lundby Plåt som ligger tvärs över gatan från Järnhallen. I klippningen av materialet har jag velat undersöka olika sätt med vilka jag kan berätta om och gestalta dem som jobbar där och deras arbete. Jag har sökt en metod som lämnar utrymme för dialog och för fler tolkningar än min egen. Verket innehåller musik komponerad av Louise Magnusson.

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 11.39.14