Om MigDig

Jag som driver produktionsbolaget MigDig heter Kristina Meiton. Jag jobbar både som regissör och producent främst med kort-och dokumentärfilm. Jag är utbildad på Filmhögskolan, Akademin Valand och har en masterexamen i filmisk gestaltning.

Som producent jobbar jag nära regissören och involverar mig i alla delar av den filmiska processen, från idéutveckling till distribution.

Att skapa film handlar för mig också om att få ett verktyg för att processa och undersöka ämnen som på olika sätt gör mig nyfiken. Jag har allt eftersom jag visat filmerna blivit mer och mer intresserad av att hitta nya former för den dialog som skapas mellan mellan avsändaren, filmen och publiken.

Sedan drygt tio år tillbaka har jag paralllellt med andra filmer arbetat med projektet Skift som nu består av åtta filmer. Det är filmer som undersöker människors förhållningssätt till sitt arbete, hur arbetet får oss att må och och skapar bilder som reflekterar tankar kring alienation, arbetets, varans och människans värde. Arbetet har resulterat i plattformen Skift

Som en utveckling av det arbetet har jag utvecklat ett annat webb-baserat projekt som handlar om utvecklingen i ett industriområde i centrala Göteborg. Besök projektet här: Plats Ringön. Projektet lyfter andra perspektiv än de som syns och hörs i media och offentliga debatter och har som ambition att undersöka vilka premisser som sätter agendan för stadens utveckling.