Monique Wernhamn

Monique är en socialt engagerad konstnär vars arbete rör sig mellan bildkonst, scenkonst, deltagardriven konst och pedagogik.

Sedan augusti 2014 arbetar jag med projektet THE SUSTAINABLE WOMAN, som undersöker metoder för överlevnad och hållbarhet i livet i. Jag experimenterar med gränserna mellan liv och konst, privat och offentligt, verklighet och fiktion genom att göra mitt eget liv och hem till ett konstprojekt…

Under 2012-2014 arbetade jag i långa fördjupade processer tillsammans med ungdomar. Jag undersökte hur jag tillsammans med deltagare kan skapa öppna, tillitsfulla och normkritiska rum för dialog. I arbetet samarbetade med konst, kultur, ungdoms institutioner; det var också en del av masterutbildningen Contemporary Performative Arts, på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet.

Jag arbetar i projekt där jag är auteuren och performern och i projekt där jag är konstnärlig ledare, facilitator/ curator. Jag har samarbetat med ungdomar, konstnärer, kulturaktörer, fria grupper och institutioner (Göteborgs Konsthall, Kulturskolan, Atalante, Teater Eksem mfl.). Jag har gjort regi, scenografi, kostym -uppdrag. Jag har hållit många olika typer av workshops för barn, ungdomar och studenter, utvecklat deltagardrivna processer och verk, skapat performance, situationer och rumsliga installationer för utställningsrum, teaterrum, offentligt rum, för plats och kontextspecifika platser.

Besök Moniques hemsida HÄR

http://moniquewernhamn.com/portfolio-slug/dialogprojekt-kulturhus-backaplan/