Life filming

Kan unga och äldre påverka sin boendemiljö med hjälp av film? Under hösten 2015 var jag projektledare för ett Life-filmningsprojekt som startats upp av  Göteborgs Stad, stadsdelen Centrum. Projektet hette “Life filming – äldres och ungas behov och önskemål i boendemiljön” och vi använde en metod där yngre och äldre själva filmar och reflekterar kring hur de upplever sin närmiljö. Projektet  inkluderade 45 deltagare. I denna kanal finns ett urval av de reflektioner och filmer som kommit fram under projektets gång. Projektet genomfördes i samarbete med Akademin Valand och med följeforskare från FoU i Väst.

https://vimeo.com/channels/lifefilming

Här är ett exempel  – På vad som händer när hjärnforskaren Rolf Ekman får en videokamera i händerna.