Arbetade dagar

Ringön är ett unikt verkstadsområde i centrala Göteborg. En plats för arbete. Genom ett ovanifrånperspektiv och berättelser inifrån ges fragment av arbetade dagar.

7 min, premiär Göteborgs filmfestival 2019

En samproduktion med Film i Väst, med stöd från Konstnärsnämnden.