AIR – Pinar Yoldas

admin Nyheter

Pinar Yoldas praktik kan beskrivas som en innovativ och experimenterande plattform, där hon slår samman sin konstnärliga och kreativa process med olika vetenskapliga fält. Hon drar nytta av sitt arbete som akademisk forskare med kunskaper inom biologi, marinekologi och neurovetenskap och implementerar nya vetenskapliga rön och forskning i sitt arbete som konstnär. Genom detta skapar Yoldas idéer, visioner och nya, fantasifulla framtider.
Under residenset producerades utställningen The Warm, the Cool and the Cat som undersöker hur dagens kultur och samhälle samspelar med biologiska och ekologiska system och drar tankeväckande paralleller mellan fenomen som teknokapitalism, science fiction, global uppvärmning, futuristiska varelser… och hot yoga. (Text: Kultur i Väst)