Live and let live – Ringön!

admin Nyheter

20På Ringön pågår olika slags reparation, återvinning och produktion i butiker, verkstäder och konstnärsateljéer. Ringön är en resurs för det ständiga underhållet av byggnader, kulturuttryck, prylar och fordon som krävs för att staden ska kunna fortleva. Dokumentärfilmaren Kristina Meiton och forskaren Gabriella Olshammar visar dialoger med de människor som har sitt vardagsliv på Ringön och lyfter frågor kring hur småskaligheten kan inkluderas i utvecklingen av staden.