GIBCA

På uppdrag av Kultur i väst och GIBCA producerade jag under sommaren 2017 fyra filmer.
“Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en stor, återkommande utställning som lyfter fram dagsaktuell samtidskonst från hela världen. Kultur i Väst och GIBCA presenterar tillsammans ett antal filmer om fyra av verken som visas under biennalen, och dess upphovspersoner. Filmerna vänder sig till den som vill förbereda sitt besök på GIBCA, oavsett om man är van eller ovan vid att ta del av samtidskonst. I år fördjupar sig biennalen i frågor som rör det sekulära samhället. Hur kan konsten vara en del av ett mångreligiöst samtal och hur ska vi leva tillsammans?”
( utdrag från Kultur i Västs hemsida”)