Artist-In-Recidens

Med start 2014 pågår en satsning på residensverksamhet på Västra Götalandsregionens konstinstitutioner, i samarbete med fria konstaktörer.
Jag har filmat, klippt och i vissa fall intervjuat konstnärer och gjort reportage för Kultur i Västs räkning.